Monday, October 15, 2018

GTranslate

Chinese (Simplified) English French German Italian Portuguese Russian Spanish Swahili

Danmarks bidrag er her bl.a. B2B-programmet

Danmarks bidrag er her bl.a. B2B-programmet:

Programmet Business to Business (B2B) hører under DANIDA, hvis formål er at reducere fattigdom gennem økonomisk vækst og social udvikling. Dette søges bl.a. opnået ved at hjælpe virksomheder i Danmark og i udvalgte partnerlande med at danne rentable partnerskaber. Hjælpen består dels i økonomisk bistand men også ved hjælp til midler til at udrede lokale forhold som kultur, sociale forhold og religionens indflydelse i det valgte land.

Tanzania er et B2B-land. Den danske ambassade i Tanzania kan yde støtte til at finde ud af hvilke forretningsområder der er særlig attraktive i Tanzania. Formålet med B2B-programmet er at skabe kontakt mellem danske virksomheder og virksomheder i Tanzania.

Gennem rådgivning og økonomisk støtte baner B2B-programmet vejen for levedygtige kommercielle samarbejder mellem virksomheder i Danmark og Tanzania. Partnerskabet styrker de lokale virksomheders position ved at få adgang til dansk knowhow og teknologi, medens de danske virksomheder omvendt vil få adgang til nye markeder, produkter og produktionsmuligheder. Samtidig skal partnerskabet bidrage til fremme af aktiviteter der ellers ikke ville blive implementeret. Der skal leves op til CSR – Corporate Social Responsibility.

Jeg vil ikke gennemgå hele programmet, blot nævne, at programmet er opdelt i 3 dele:

Kontaktfasen: Finde partner mm.

Pilotfasen: Pilotprojekt der giver virksomhederne mulighed for at teste deres ide i praksis for at se om samarbejdet virker.

Projektfasen: Når de to foregående faser er forløbet succesfuldt og DANIDA har godkendt det.

Rapportering og Økonomi: DANIDA har i hele forløbet meget stærke krav til rapportering.