Danmarks bidrag er her bl.a. B2B-programmet

Danmarks bidrag er her bl.a. B2B-programmet:

Programmet Business to Business (B2B) hører under DANIDA, hvis formål er at reducere fattigdom gennem økonomisk vækst og social udvikling. Dette søges bl.a. opnået ved at hjælpe virksomheder i Danmark og i udvalgte partnerlande med at danne rentable partnerskaber. Hjælpen består dels i økonomisk bistand men også ved hjælp til midler til at udrede lokale forhold som kultur, sociale forhold og religionens indflydelse i det valgte land.

Tanzania er et B2B-land. Den danske ambassade i Tanzania kan yde støtte til at finde ud af hvilke forretningsområder der er særlig attraktive i Tanzania. Formålet med B2B-programmet er at skabe kontakt mellem danske virksomheder og virksomheder i Tanzania.

Gennem rådgivning og økonomisk støtte baner B2B-programmet vejen for levedygtige kommercielle samarbejder mellem virksomheder i Danmark og Tanzania. Partnerskabet styrker de lokale virksomheders position ved at få adgang til dansk knowhow og teknologi, medens de danske virksomheder omvendt vil få adgang til nye markeder, produkter og produktionsmuligheder. Samtidig skal partnerskabet bidrage til fremme af aktiviteter der ellers ikke ville blive implementeret. Der skal leves op til CSR – Corporate Social Responsibility.

Jeg vil ikke gennemgå hele programmet, blot nævne, at programmet er opdelt i 3 dele:

Kontaktfasen: Finde partner mm.

Pilotfasen: Pilotprojekt der giver virksomhederne mulighed for at teste deres ide i praksis for at se om samarbejdet virker.

Projektfasen: Når de to foregående faser er forløbet succesfuldt og DANIDA har godkendt det.

Rapportering og Økonomi: DANIDA har i hele forløbet meget stærke krav til rapportering.

Jobskabelse i Tanzania

Skrevet af Poul Wathne 30.05.2011

Det er en gammel sandhed, at uddannelse kan give øget indsigt i egen kultur og viden om andre kulturer, men det er også en gammel sandhed, at færdigheder kun kan erhverves og opbygges, når man bor og lever med de mennesker der bor i det land, som man ønsker at arbejde sammen med.

Tanzania har gennemgået en stor udvikling gennem de sidste 40-50 år, de år som Danmark har ydet bistand til mangfoldige projekter til større eller mindre gavn for det tanzanianske folk.

I alle de år har der været en dyb uenighed mellem på den ene side hvad bistandsorganisationer, statslige organisationer og NGO-organisationer, har ønsket at gøre og har udført og hvad erhvervslivet har ønsket at gøre og har udført.

Med 30 års erfaring fra arbejde med Tanzania og med familie og venner langt inde i det politiske system, embedsmandssystemet og erhvervslivet, skal man være blind for ikke at se, at store dele af den tanzanianske befolkning har gennemgået en forandringsproces i synet på den bistandshjælp, som de har modtaget og stadig modtager.

Store dele af den tanzanianske befolkning har opnået en egen bevidsthed om egne værdier, kultur og evne til at kunne klare sig selv uden andres indblanding, økonomisk og kulturelt. Som det udtrykkes ønsker man ikke længere at blive ”frelst” af udefrakommende personer eller organisationer, man kan selv. Selv om udefrakommende organisationer har tilpasset deres gøren og laden i de senere år for at opbygge tanzanianernes indflydelse og bestemmelsesret, er der en dyb bevidsthed om, at man godt selv ved hvad man vil med sit liv, hvilket politisk system man vil have, hvordan det offentlige system skal fungerer, hvordan demokrati og menneskerettigheder skal fungerer, hvad der skal gøres ved korruptionen og ikke mindst hvad og hvordan familien skal fungerer, blot man havde et job i en virksomhed eller man havde sin egen virksomhed, så man havde en indkomst familien kunne leve af.

Er det meget forskelligt fra i Danmark?

Det store problem er som sædvanlig i Tanzania, manglende kapital.

 

Gennem de sidste 10-15 år har Tanzania opbygget et kæmpe overskud af højtuddannede personer, ingeniører, økonomer, jurister, dyrlæger, arkitekter, socialrådgivere, sygeplejersker mm., som ingen mulighed har for at finde job, hverken i det offentlige, idet det offentlige ikke har indtægter nok, fordi det private erhvervsliv er for lille til at generere den indkomst, som Tanzania skal leve af og med det alt for lille erhvervsliv er det heller ikke muligt for de mange højtuddannede at finde job her.

Følgen er, at mange af de højtuddannede udvandre, først og fremmest til Canada, USA og England. Det er de nævnte lande naturligvis glade for, men hvilket spild for Tanzania. Samtidig er det blevet tydeligt, som i mange andre lande, at de højtuddannede intet ønske har om at flytte tilbage til landet, hvorfra mange af dem kommer og hvor de kunne gøre stor gavn.

Jeg har længe set det komme og nu siger man det uden at have dårlig samvittighed, ”bistandsturister”, det er de organisationer og enkeltpersoner som kommer et år eller to fordi ”de” har et ønske om at hjælpe med et eller andet og når det så ikke går som forventet, forsvinder man igen indtil man vender tilbage med et nyt projekt osv., osv., modsat de personer eller virksomheder der slår sig ned i Tanzania for at leve deres liv her, integrerer sig, få familie og lever med den kultur og forhold som tanzanianerne må leve med og derfor er med til at få noget vedvarende til at fungerer til gavn for det tanzanianske samfund.

Afrika, Tanzania har selv bedt om at få hjælp til at opbygge virksomheder for at kunne skaffe job, ikke kun til de mange højtuddannede, men også til den stærkt voksende unge generation, som kun har få muligheder.

Development Aid & High growth inTanzania

Development Aid

After 40 years, it is clear that the development aid does not work. On the contrary, it costs both donating and receiving expensive.
It is the believes in the EU Commission after many years of foreign aid. (2012)
If you want to help in developing countries, it is important to choose a method that solves both emergencies and avoid development aid classic mistakes.

High growth inTanzania

The International Monetary Fund predicts that Tanzania this year will get an economic growth of over 6 - 7 %.
Tanzania has had a very strong development in the telecommunications, construction and financial services.
Tanzania has had an inflation rate of around 16 percent within the last year.

Tanzania´s production of power is far below the country´s demand and it is projected that the country has to add at least 250 MW if Tanzania is to maintain its economic growth of 6 - 7 % per year.

The country offers great potential in energy generation.

Bistandshjælp har en udløbsdato der er overskredet!

August 2012

Dar es Salaam

Har deltaget i møder i parlamentet i Dodoma i en uge her i slutningen af juli. Har talt med parlamentsmedlemmer fra både partierne CCM og CUF om fremtidens udviklingshjælp og hvad parlamentsmedlemmerne ønsker for fremtiden.

Alle fortæller, at Tanzania har et meget stort overskud af højtuddannede personer, som har svært at finde stillinger i det private erhvervsliv til trods for den store økonomiske fremgang Tanzania har oplevet i flere år.

Alle fortæller også, at det ikke er muligt for staten at opsuge de mange højtuddannede, fordi statens indtægter ikke er store nok.

Alle fortæller, at det største problem lige nu for Tanzania er at skabe nok arbejdspladser for alle de højtuddannede men også generelt for den stærkt voksende befolkning.

Alle fortæller, at det er nødvendigt, at mange på landet er nød til at flytte til byerne, lige som i alle andre såkaldte vækstlande/udviklingslande. Derfor skal det gå meget stærkt med at skabe nye arbejdspladser i byerne til den stærkt voksende bybefolkning.

Alle fortæller, at med hensyn til viden kan folk i Tanzania selv, meget bedre end folk der kommer ude fra.

Med slet skjult vrede fortæller parlamentsmedlemmer fra både CCM og CUF, at man ikke i fremtiden ønsker unge mennesker fra Skandinavien, der skal komme til Tanzania og lave kapacitetsopbygning. Man lægger ikke skjul på, at man betragter disse folk som den nye tids missionærer.  Man lægger ikke skjul på, at udefra kommende personer, der ønsker at lave kapacitetsopbygning medvirker til at forhindre den udvikling, som de mennesker der skal styre Tanzania ønsker. Tanzania tilhører befolkningen i Tanzania og ikke de såkaldte donorlande.

Tanzania har 3 ønsker som de synes, at deres gamle venner i Skandinavien kan hjælpe med:

  1. Skandinaviske turister er meget velkomne, fordi det medvirker til øget indkomst for Tanzania og giver mange arbejdspladser.
  2. Skandinaviske virksomheder er meget velkomne til at etablerer sig i Tanzania, enten som rene udenlandske virksomheder eller i samarbejde med lokale virksomheder, fordi det giver arbejdspladser.
  3. Dygtige personer fra Skandinavien er meget velkomne til at søge stillinger i det private erhvervsliv eller ved det offentlige på lige fod med personer fra Tanzania til den løn der betales i Tanzania. Tanzania er ikke interesseret i personer der kommer udefra med penge hjemme fra, fordi de medvirker til at skævvride opfattelsen af leveforholdene i Tanzania.

Page 2 of 2